Hamdden Awyr Agored Fel Ffordd o Fyw

Mae dodrefn awyr agored yn bennaf yn cynnwys dodrefn awyr agored cyhoeddus y ddinas, dodrefn hamdden awyr agored cwrt, dodrefn awyr agored masnachol, dodrefn awyr agored cludadwy a phedwar categori arall o gynhyrchion.Mae cynnydd yn y defnydd o ddodrefn awyr agored a'r duedd hamdden awyr agored gyfredol yn anwahanadwy.Mae amser hamdden i wersylla yn yr awyr agored, barbeciw, neu gyda ffrindiau yn y te awyr agored, sgwrsio, mwynhau bywyd hamdden awyr agored, wedi dod ynffordd o fyw i fwy a mwy o bobl drefol.Mae'r dyhead am fywyd gwledig hefyd wedi dod yn ffasiwn o fywyd trefol.

2121. llarieidd-dra eg

Mae galw enfawr y farchnad dodrefn awyr agored hefyd yn gwneud i lawer o fusnesau dodrefn ddod o hyd i gyfleoedd busnes.Mewn llawer o siopau dodrefn, mae brandiau dodrefn awyr agored fel egin bambŵ ar ôl glaw yn y gwanwyn, mae llawer o siopau dodrefn cartref a marchnad deunyddiau adeiladu wedi'u lleoli yn y fasnachfraint o fusnesau dodrefn awyr agored.O'i gymharu â dodrefn dan do, mae dodrefn hamdden awyr agored yn nodwedd amlwg yn y defnydd o ddeunyddiau a strwythur mewnol, a hefyd yn ystyried erydiad dodrefn megis newidiadau tymheredd, hinsawdd a lleithder.Felly, ar gyfer gweithgynhyrchwyr dodrefn awyr agored, yn y dewis o ddeunyddiau, mae angen ystyried yn llawn ei oddefgarwch yn yr amgylchedd awyr agored.Fel math o ddodrefn hamdden, mae gan ddodrefn awyr agored lawer o fathau ac arddulliau.Yn wyneb gwahanol ofod awyr agored ac arddull gyffredinol, gall paru dodrefn awyr agored priodol dynnu sylw at individuation bywyd hamdden cartref.Pan fydd cwsmeriaid yn dewis dodrefn awyr agored, mae'n bwysig ystyried y pris a'r ystyriaeth swyddogaethol, ac ystyried a yw ei ddeunydd yn addas ar gyfer yr amgylchedd cyfagos, mae'r math a'r arddull yn cael eu cydlynu â'r ffotograff arddull addurno.Mae dodrefn awyr agored yn cael ei osod yn yr awyr agored yn gyffredinol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwrthsefyll y glaw gwynt, yn ogystal â gweld yr ymddangosiad, pan fydd y dewis a phrynu dylid talu mwy o sylw i'r deunydd.

2121. llarieidd-dra eg

Ar hyn o bryd, mae tŷ pobl nid yn unig i gwrdd â'r swyddogaeth byw sengl, ond hefyd yn cynnwys y dyhead ar gyfer dychwelyd i natur a mwynhau bywyd hamdden, sydd hefyd yn gwneud y galw defnyddwyr cyffredin am ddodrefn awyr agored yn cynyddu, gan yrru'r defnydd o awyr agored. dodrefn.Yn ogystal, mae poblogrwydd y Rhyngrwyd yn cael effaith gref ar y cysyniad defnydd traddodiadol, wrth ddod â chysyniad defnydd newydd, modd defnyddio newydd, diwylliant a bywyd newydd allan.Bydd y rhain i gyd yn dod â chyfleoedd gwych ar gyfer datblygu diwydiant dodrefn awyr agored.Bydd cynnydd diwydiant gwyliau, dodrefn awyr agored dan do a bywyd hamdden pobl Tsieineaidd yn dri chyfle busnes yn y farchnad dodrefn awyr agored Tsieina.Yn ystod y 2-3 blynedd nesaf, bydd dodrefn awyr agored yn mynd i mewn i'r oes o ddefnydd torfol.Bydd y dodrefn awyr agored yn datblygu tuag at gyfeiriad lliw cryf, cyfuniad aml-swyddogaethol a siâp ysgafn.


Amser postio: Mehefin-01-2022
  • facebook
  • yn gysylltiedig
  • trydar
  • youtube